Kiskőrösre látogatva a település határánál olvasható az üdvözlő felirat: „Köszöntjük Petőfi szülővárosában”. A kiskőrösi Petőfi-kultusz korai időkre vezethető vissza. Első jelentős ehhez kapcsolódó esemény volt, amikor az országban legelőször itt emeltek köztéri szobrot a költőnek 1862-ben közadakozásból. (A faragók elkészítették a szobrot már 1861 tavaszán, de a kiegyezést megelőző önkényuralmi időszak atrocitásai miatt csak 1862-ben, csendes, országos hírverést nélkülözően kerülhetett sor a szoborállításra.)

KÉP

A kiegyezés körüli évek nem kedveztek a Petőfi-kultusznak, a szülőház egyre rosszabb állapotba került. 1878. május 24-én az Írók és Művészek Társasága nyolcszáz osztrák forint vételárat fizetett a ház tulajdonosának, s végül 1880. október 17-én került sor a ház ünnepélyes átadására.  Ekkor Kiskőrösnek még nem volt vasútja, így a községi elöljáróság fogatokkal fogadta az érkező vendégeket, köztük Jókai Mórt. Jókai a következő szavakkal vette át a házat: „Üdvözlégy emlékezetes hajlék, aki Petőfit születni láttad. Új gazdád, a magyar irodalom nevében üdvözöllek…” lábjegyzet: idézet: https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Jokai-jokai-mor-osszes-muvei-1/iroi-arckepek-10FD7/petofi-11308/petofi-szulohazanak-atvetele-114B8/ Az épület állagának megőrzése a fővárosból azonban mind nagyobb nehézségekbe ütközött, ezért az Írók és Művészek Társasága 1890-ben felajánlotta a házat a községi elöljáróságnak. A szerződés egyebek között kimondta: „Kiskőrös tartozik…nemcsak megóvni, de a saját költségén jókarban s oly állapotban gondosan fenntartani, hogy abban, mint egy múzeumban, a költőre vonatkozó emléktárgyak elhelyezhetők…” A szülőház a kiskőrösi Petőfi-kultusz őrzője lett, s Kiskőrös országos zarándokhellyé vált, s a nádfedeles házikó napjainkig a város féltve őrzött kincse. 2021-ben történelmi emlékhellyé nyilvánították, s az ezt jelző sztélét 2022. október 15-én avatták fel. 

KÉPek

Similar Posts