Kiskőrös belvárosában, a Petőfi téren számos nevezetesség tanúskodik Petőfi-kultusz mintaszerű ápolásáról.

A Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum Kiskőrös a legféltettebb kulturális emléke, a Petőfi-kultusz egyik legfontosabb helyszíne. Maga a szülőház az 1780-as évek végén épült, vertfalú, nádfedeles. 1878. május 24-én az Írók és Művészek Társasága nyolcszáz osztrák forint vételárat fizetett a ház tulajdonosának, s 1880. október 17-én került sor a ház ünnepélyes átadására. Jókai Mór a következő szavakkal vette át a házat: „üdvöz légy, emlékezetes hajlék, aki Petőfit születni láttad, új gazdád, a magyar irodalom nevében üdvözöllek…”. 1880 óta látogatható, 1890-ben a községi elöljáróság gondozásába került. Folyamatosan karbantartották a házat, kiállításokat rendeztek benne. Múzeumként 1951 óta működik, a kiállítás bemutatja a kiskőrösi tartózkodás és a keresztelés relikviáit, dokumentumait. Így megtekinthető például Petőfi keresztelő medencéje, a család egykori bútorai, használati tárgyai. A szabadkéményes konyhában korabeli főzőedények láthatók.

2021-ben a szülőházat történelmi emlékhellyé nyilvánították, melyet egy sztélé, azaz nagyméretű kőoszlop jelöl, amiről a Nemzeti Örökség Intézete gondoskodik. Az emlékhely sztélé avatási ünnepsége 2022. október 15-én zajlott.

A szülőház közelében található Emlékmúzeum 1987-ben nyílt meg. Földszintjén állandó kiállítást tekinthetünk meg, mely Petőfi alkotói időszakát mutatja be 1842-1849 között.

KÉPek

Petőfi első köztéri szobra csodálható meg a szülőház udvarában. Az országban legelőször itt emeltek köztéri szobrot a költőnek 1862-ben közadakozásból. A faragók elkészítették a szobrot már 1861 tavaszán, de a kiegyezést megelőző önkényuralmi időszak atrocitásai miatt csak 1862-ben, csendes, országos hírverést nélkülözően kerülhetett sor a szoborállításra.

KÉP

1984. december 31-én kiskőrösi székhellyel megalakult az Országos Petőfi Sándor Társaság. Az ő kezdeményezésükre jött létre a Petőfi Sándor Műfordítói Szoborpark, melynek ünnepélyes átadására 1985. július 26-án került sor. A különböző nemzetiségű Petőfi műfordítók szobrait befogadó parkban jelenleg 18 szobor látható. A park a Luther Márton téren, a szülőház mögött található. (szoborparkról képet csinálni!)

kép:

Nem messze a Petőfi-házhoz Bányai János adományából került sor 1985-ben Szendrey Júlia egész alakos bronzszobrának felállítására.

kép

1878-ban az Írók és Művészek Társaságának küldöttsége élén érkező Jókai Mór a szülőház melletti fogadóban szállt meg. Erre emlékeztet a szomszédos házon látható emléktábla.

kép

Kiskőrös egészalakos Petőfi szobra – Kiskőrös második Petőfi-szobra – Szentgyörgyi István szobrászművész három méter magas bronz alkotása, mely több Duna-Tisza közi település közadakozásából készült. A szobrot 1928. március 15-én avatták fel. Ez volt az első, törvénybe iktatott márciusi ünnepnap.

kép

Egy 2011-es pályázatnak köszönhetően Petőfi szellemiségét megidézik a Petőfi téren kövezetbe vésett Petőfi versrészletek.

kép

1821 szeptemberében, amikor Petőfi szülei Kiskőrösre költöztek, Petrovics István kibérelte a kiskőrösi Uradalmi Vendégfogadó egyik helyiségét. Itt mészárszéket nyitott, s egy ideig ebben az épületben lakott feleségével. A mészárszékhez szoba, konyha és kamra tartozott. Innen költöztek a nádfedeles házikóba, melyben megszületett első gyermekük Sándor. Az épület a XX. század elejére rendkívül leromlott állapotba került, így lebontása mellett döntöttek. Az egykori mészárszék alapjainál 1934-ben emléktáblát helyeztek el, valamint a közelmúltban egy új emlékoszlopot is állítottak.

képek

1823 tavaszán a család befogadta özvegy Kurucz Pálnét és leányát, Zsuzsikát, aki a költő dajkája lett, majd „mindenes cselédként” tizenhat éven át szolgált Petrovicséknál. Kurucz Zsuzsanna az 1830-as években Kiskőrösön telepedett le, itt élt haláláig. Sírja a Kiskőrösi Evangélikus temetőben látható.

kép

Similar Posts