Petrovics István és Hrúz Mária Maglódon ismerkedett meg, majd 1818 őszén Aszódon kötöttek házasságot. 1818 végén telepedtek le a Duna-Tisza közén, Szabadszálláson, s három évig éltek a kiskunsági városban.

KÉP

1821 szeptemberében Kiskőrösre költöztek, ahol Petrovics István kibérelte a kiskőrösi Uradalmi Vendégfogadó egyik helyiségét. Itt mészárszéket nyitott, s egy ideig ebben az épületben lakott feleségével.

KÉPek

Innen költöztek a a nádfedeles házikóba, melyben megszületett első gyermekük Sándor. A ház az evangélikus és katolikus templom közti szűk utcaközön, egy 130 négyszögölnyi telken állt. Utca felőli szobájában született meg Petőfi Sándor 1822. december 31-éről 1823. január elsejére virradó éjszakán. Petőfi január elsejét tekintette születésnapjának. 1823. újév napján (szerdai napon) Martinyi Mihály kiskőrösi evangélikus lelkész megkeresztelte az evangélikus templomban. A lelkész a keresztelés helyét és napját írta be a kiskőrösi evangélikus egyház anyakönyvébe. Ebből a körülményből adódóan lángolt fel a vita a későbbiekben a szülőhelyért.

kép:

születési anyakönyvi kép

Petőfi Sándor születési anyakönyvi kivonata

Az 1. sorszám alatt találhatók Petrovics Sándor születési adatai latin nyelven a kiskőrösi evangélikus egyház anyakönyvében

Papa könyve, 556. old. Az 1. sorszám alatt/mellett találhatók P. születési adatai a kiskőrösi evangélikus egyház anyakönyvében

Petőfi keresztelőkancsója

P. keresztelőkancsója , Beszélő tárgyak könyvből, 45. old.

1823 tavaszán a család befogadta özvegy Kurucz Pálnét és leányát, Zsuzsikát, aki a költő dajkája lett, majd „mindenes cselédként” tizenhat éven át szolgált Petrovicséknál.

Majdnem két éves volt Petőfi, amikor a család – vagyonban gyarapodva – Kiskunfélegyházára költözött, ahol Petrovics Sándor még jövedelmezőbb bérleményekbe fogott. Anyagi helyzetük biztonságosabb lett, Petőfi vidám és boldog gyermekkort élhetett meg itt.

Még nem volt hat éves, amikor apja 1828. május 10-én a kecskeméti evangélikus elemi iskolába íratta be (bár szóltak emlékezések arról is, hogy Kiskőrösön végezte az első elemit, de ez az elképzelés a legendák homályába vész). 

Ezzel véget ér a költő kisgyerek kora.

Similar Posts