Kecskemét

Kecskemét múltja és jelene

Bács-Kiskun vármegye székhelye, a Duna-Tisza közti homokhátságon, Budapesttől délre, 86 kilométerre fekszik.

„Hírös város az aafődön Kecskemét”. Így írt Petőfi Sándor a városról, s ez a jelző napjainkban is megállja a helyét, mert ennek a szép városnak sikerült megőriznie a múlt emlékeit, a történelmi hagyományokat, s emellett ma is folyamatos fejlődik.

(Részlet a Petőfi nyomában Bács-Kiskun vármegyében című ebookból.)

petofi 200 kecskemet cimer
petofi 200 kecskemet iskola

Petőfi és Kecskemét

1828 tavaszán édesapja – aki ekkor a kiskunfélegyházi mészárszéket bérelte – 5 és fél éves Sándor fiát Kecskemétre hozta és beíratta az evangélikus elemi iskolába. A kecskeméti intézmény ekkor már jó hírben állt, vonzáskörzete túlterjedt a településen.

Bár szerető környezetben, biztonságos körülmények között élt Petőfi a Hrúz rokonoknál, nagy változás történt életében. Az ország harmadik legnagyobb városába került.

(Részlet a Petőfi nyomában Bács-Kiskun vármegyében című ebookból.)

Petőfi emlékhelyek Kecskeméten

A Városháza falán emléktábla látható, s rajta a Jövendölés című, 1843 tavaszán született versének utolsó sorai olvashatók. Az emléktáblát a forradalom 100. évfordulója alkalmából helyezték el.

[…]
„Anyám, az álmok nem hazudnak;
Takarjon bár a szemfödél:
Dicső neve költő-fiadnak.
Anyám, soká, örökkön él.”

(Részlet a Petőfi nyomában Bács-Kiskun vármegyében című ebookból.)

petofi 200 kecskemet emlektabla

Tegyen látogatást az emlékhelyeknél!

Az Evangélikus Egyházközség Arany János utca 1/3 számú épületén 1984-ben helyeztek el emléktáblát az evangélikus templom mellett. Felirata jelzi, hogy ezen a telken állt az egykori nevezetes iskolaépület, ahol Petőfi a betűvetést tanulta.

A Kecskeméti Római Katolikus Főplébánia épületének Aranyhomok felőli oldalán emléktábla jelzi, hogy itt állt egykor Szilády Károly nyomdász tipográfiai műhelye. Ő volt az első kecskeméti nyomdász és nyomdatulajdonos. Nyomdai irataiban több helyen is olvasható Petőfi neve.

1843-ban Petőfi is fellépett a város első színházában. Az épület a régi Gazdasági Gőzmalom (Ma Malom Bevásárlóközpont) helyén állt. A színházra emlékeztető eredeti emléktábla a Katona József Emlékház udvarán található a Katona József utca 5. szám alatt.

A Petőfiről elnevezett városrészben a Millecentenáriumi Emlékliget közepén a Tópart utca 15. szám alatt Petőfi bronz mellszobra látható, melyet Pálfy Gusztáv Kiskunfélegyházán született szobrász alkotott 1996-ban.